Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

TRADUKI – prevodilačka radionica

.

logo_buchwien2008
20. novembar 2008. 10:00-14:00, Messe Wien - Messe Congress Center Meeting Room 2, 3, 4.

KulturKontakt Austria predstavlja projekt koji ima za cilj književnu razmjenu između jugoistočne Evrope, Njemačke, Švicarske i Austrije.
Štampa

Međunarodna prevodilačka radionica 2009

.

berlin_uebersetzerwerkstatt
© Tobias Bohm/LCB
Aktualni konkurs koji je raspisao Literarisches Colloqium Berlin: međunarodna prevodilačka radionica 2009 koja će se odvijati od 8. - 15. 3. 2009. - počinje u Berlinu (incl. rad na tekstu sa Jenny Erpenbeck), a zatim slijedi posjet Lajpciškom sajmu knjiga. U suradnji sa Fondacijom Robert Bosch. Konkurs je otvoren do 30. 11. 2008, a prijavit se mogu prevoditelji/ce njemačke književnosti iz srednje i istočne Evrope, Francuske, Turke, SAD-a, Kine i Japana.

više informacija

traduki partners 2014 d