Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Cartarescu, Mircea

cartarescu mircea© Cosmin BumbutMircea Cartarescu roden je 1956. u Bukureštu i ubraja se u vodece rumunjske romanopisce i liricare. Od 1980. do 1989. radi kao nastavnik rumunjskog, nakon toga pisao je za Društvo književnika i kao urednik casopisa Caiete Critice. 1991. postao je docent na Katedri historije rumunjske književnosti Univerziteta u Bukureštu, a od 1994.-1995. predavao je kao gostujuci predavac u Amsterdamu. Mircea Cartarescu dobio je mnogobrojne nagrade u domovini i u inozemstvu. Njegova djela prevedena su na nekoliko evropskih jezika.