Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Shukriu, Edi

shukriu edi© Tom LantoshEdi Shukriu rodena je 1950. u Prizrenu (Kosovo), studirala je historiju i radi kao profesorica arheologije i historije starog vijeka na Univerzitetu u Prištini. Osim toga, dopredsjednica je P.E.N. centra Kosova i predsjedava Kosovskom vijecu za kulturno blago/ Kosovo Council for Cultural Heritage (KCCH). Bila je prva Albanka na Kosovu koja je objavila zbirku pjesama na albanskom jeziku. Svojom politickom aktivnošcu Edi Shukriu pridonijela je i demokratskim procesima i nezavisnosti Kosova. Osnovala je Ženski forum LDK, bila je parlamentarna zastupnica, zamjenica ministrica vanjskih poslova, su-direktorica UNMIK-a, Odjela za kulturu i suosnivacica reformski orijentirane stranke ADK. Za svoju knjigu Dardania protourbane (1996.) dobila je Nagradu za nauku „Gani Bobi“, a za svoju zbirku poezije Nënqielli (1990.) nagradu Udruge albanskih pisaca s Kosova.