Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Sajko, Ivana

sajko ivanacrobuch.deIvana Sajko rodena je 1975. u Zagrebu, studirala je dramaturgiju na zagrebackoj akademiji dramskih umjetnosti. Radi kao autorica, dramaticarka i rediteljica te je clanica uredništva casopisa za izvedbene umjetnosti Frakcija i književnog casopisa Tema. Osim toga je suosnivacica kazališne skupine „Bad Company“, moderirala je tv-emisiju o teatru V-efekt i nekoliko godina predavala na univerzitetu. Danas svoje dramske tekstove uprizoruje u bliskoj suradnji s muzicarima. Djela Ivane Sajko prevedena su na mnogobrojne jezike i izvedena na mnogim svjetskim pozornicama. Dobila je znacajne nagrade za književnost i teatar, izmedu ostalih nagradu „Ivan Goran Kovacic“ za roman Rio bar.