Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Puiu, Cătălina

puiu catalinaCătălina Puiu rođena je 1969., studirala je bugarski i rumunjski jezik i književnost u Bukureštu te stekla zvanje magistra, a poslije i zvanje doktora slavenskih jezika i književnosti. Radi kao docentica za bugarski jezik i književnost na Univerzitetu u Bukureštu i koautorica je nekoliko naučnih publikacija i književnih antologija. Od 1998. je članica Društva rumunjskih slavista. Cătălina Puiu prevodi s bugarskog na rumunjski. Između ostalih prevela je djela Bojana Biolceva i Georgija Gospodinova.