Štampa

Bajazetov, Aleksandra

bajazetov aleksandraAleksandra Bajazetov rođena je 1969. u Jagodini (Srbija), studirala je germanistiku i komparativnu književnost na Univerzitetu u Beogradu i međunarodni razvoj na London School of Economics and Political Science. Radila je kao lektorica na Institutu za germanistiku Univerziteta u Beogradu (1995. – 2007.) i bila jedna od urednica književnog časopisa Reč te biblioteke dječjih knjiga beogradskog izdavača Fabrika knjiga. Bila je na stipendijama u Tübingenu (DAAD), Berlinu (Goethe-Institut, Literarisches Colloquium/Književni kolokvij), Münchenu (Međunarodna omladinska knjižnica) i u EÜK-u Straelen /Europski prevoditeljski kolegij Straelen. Za svoj prijevod Arbeit am nationalen Gedächtnis [Rad na nacionalnom sjećanju] (Aleide Assmann) 2002. godine dobila je Nagradu Miloš N. Đurić za najbolji prijevod na srpski jezik. Aleksandra Bajazetov prevela je, između ostalih, djela Hannah Arendt, Marie Todorove, Helmuta Dubiela, Aleide Assmann, Hermanna Bausingera, Hannsa Zischlera, Davida Crystala, Friedricha Schleiermachera, Inke Parei, Thomasa Hylland Eriksena, Rafika Schamija, Stefa Jansena, Nialla Griffithsa, Victora Klemperera, Güntera de Bruyna i Markusa Wernera, Judith Schalansky i Arna Schmidta.