Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Burek.si?! Koncepti/recepti

Mlekuž, Jernej.

mlekuz burek“Preprosto kot burek“ [„Jednostavno kao burek“] grafit je na slovenskim fasadama koji je često vrlo tačan. No da cijela stvar s burekom, koji je u slovenskoj svakodnevnici postao metaforom za Balkan, nije tako jednostavna, ni za stolom, a ni u kulturi, Jernej Mlekuž ukazuje u svojoj sociološkoj, filozofskoj i lingvističkoj studiji.

Studija Burek.si?! Koncepti/recepti Jerneja Mlekuža u srpskom je prijevodu (probni ulomak) Alenke Zdešar Ćirilović s naslovom Burek.si?! Koncepti/recepti objavljena kod izdavača Clio iz Beograda.