Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Totzeva, Sophia

totzeva sophiaDr. Sophia Totzeva rođena je u Sofiji, studirala je bugarski i germanistiku u Sofiji i Berlinu. Doktorirala je 1994. radom s područja teatrologije na Univerzitetu u Mainzu, gdje je radila više od deset godina. Njezino istraživanje Das theatrale Potential des dramatischen Textes. Ein Beitrag zur Theorie von Drama und Dramenübersetzung [Pozorišni potencijal dramskog teksta. Esej o teoriji drame i dramskog prevođenja] ubraja se u standardna teoretska djela o dramskom prevođenju. Pri Odsjeku za posebna istraživanja 309 „Književno prevođenje“ na Univerzitetu u Göttingenu u svojem se istraživačkom radu najviše bavila „Teorijom dramskog prevođenja“. Osim što je skupila dugogodišnje iskustvo na području istraživanja i poučavanja Sophia Totzeva radi i kao književna prevoditeljica, dramaturginja i novinarka. Između ostalih, prevela je pripovijetke Adolfa Muschga (Der blaue Mann [Plavi čovjek]) te odabrane drame Arthura Schnitzlera i Friedricha Dürrenmatta.