Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Assmann, Aleida

assmann aleida© Universität KonstanzAleida Assmann rodena je 1947. u Gadderbaumu, studirala je anglistiku i egiptologiju u Heidelbergu i Tübingenu. Habilitirala je 1992. i od 1993. profesorica je engleske književnosti i nauke o književnosti na Sveucilištu u Konstanzu. Težišta njezinog rada su historijska antropologija medija, povijest citanja te individualno i kulturalno sjecanje. Bila je gostujuci profesor u Princetonu, Yaleu, Becu te Cikagu i objavila je mnogobrojne znanstvene radove. 1999. dobila je Nagradu za istraživanja na podrucju humanistickih znanosti Fondacije Philip Morris. 2009. dobila je Nagradu za istraživanja Max Planck „Historija + sjecanje“, Pocasni prsten becke lijecnicke komore Watzlawick i pocasnu doktorsku titulu Teološkog fakulteta u Oslu.