Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Ivanji, Ivan

ivanji ivanIvan Ivanji, pisac i prevoditelj, rođen je 1929. u Zrenjaninu (Srbija) u židovskoj obitelji. Od marta 1944. do aprila 1945. bio je u zatočen u koncentracijskim logorima Auschwitz i Buchenwald. Nakon rata, u Beogradu je studirao germanistiku. Radio je kao nastavnik, novinar, lektor u izdavaštvu, dramaturg, direktor više beogradskih pozorišta, savjetnik ambasadora u Bonnu, bio je suradnik jugoslavenskog Ministarstva vanjskih poslova, Titov prevoditelj te prevoditelj jugoslavenskog državnog i partijskog vodstva. Od 1982. do 1988. bio je glavni sekretar Saveza književnika Jugoslavije. Ivan Ivanji objavljuje od 1951. najprije na srpskom, a zatim na njemačkom. S njemačkog na srpski preveo je između ostalih Güntera Grassa, Heinricha Bölla, Bertolta Brechta, Mila Dora, Karla Jaspersa, a sa srpskog na njemački: Danila Kiša, Davida Albaharija i Vidosava Srevanovića. Od 1992. živi u Beču i Beogradu.