Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Tugendhat, Ernst

tugendhat_ernst
Ernst Tugendhat smatra se jednim od najvažnijih predstavnika jezicnoanaliticke filozofije u Njemackoj. Roden je 1930. u Brnu (Ceškoj) u židovskoj porodici. S porodicom je 1938. emigrirao u Švicarsku, a 1941. u Venezuelu. Studirao je klasicnu filologiju na Univerzitetu Stanford, a potom filozofiju u Freiburgu. Godine 1966. habilitirao je u Tübingenu i do 1975. kao profesor filozofije predavao na Univerzitetu Heidelberg. Nakon toga bio je saradnik Instituta Max-Planck, a potom profesor filozofije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Potom su uslijedile gostujuce profesure u Santiagu de Chile, Konstanzu, Pragu, Gioâniai i Porto Alegru. Godine 1999. Univerzitet u Tübingenu imenovao ga je honorarnim profesorom. Godine 2005. dobio je titulu pocasnog doktora Universidad Autónoma Madrid.