Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Minevski, Blaže

minevski_blaze
© Biljana Stankovska
Blaže Minevski roden je 1961. u Gevgeliji, a novinarstvo je studirao na Univerzitetu u Skoplju. Jedan je najpoznatijih makedonskih pisaca i od 1992. clan je Društva makedonskih pisaca. Osim novinarskih tekstova objavljuje romane, pripovijetke i drame. Za roman ????? [Nišan] dobio je Nagradu „Stale Popov“ Društva makedonskih pisaca za najbolje prozno djelo, Nagradu za roman godine dnevnih novina Utrinski vesnik i Nagradu „13. November“ grada Skoplja. Blaže Minevski zastupljen je u svim antologijama makedonske kratke pripovijetke koje su u posljednje vrijeme objavljene na engleskom, francuskom, srpskom, bugarskom, španskom, turskom i albanskom.