Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Geschichte Serbiens

Sundhaussen, Holm.

sundhaussen_serbienKnjiga obrađuje dvjesto godina od Prvog srpskog ustanka protiv osmanske vladavine 1804. godine do početka post-Miloševićevske ere. Po prvi puta se povezuju historija politike i događaja sa historijom društva, kulture i ekonomije u simbiozu. I po prvi puta se u cjelokupnom prikazivanju historije Srbije daje prostora kulturno naučnim pitanjima i razmišljanjima.

Srbiji, koja u 21. vijeku ima centralni značaj za stabilizaciju regije Balkana i koja vjerovatno predstavlja jedan od najvećih izazova Evropske unije, berlinski stručnjak za istočnu Evropu Holm Sundhaussen posvetio je prvu opširnu historiju. On odmotava dvjesto godina srpske historije i objašnjava razapetost između tradicije i moderne u post-Miloševićevskoj eri.

Parafrazirajući jednu misao sprskog pisca i trenutnog državnog predsjednika (preostale) Jugoslavije Dobrice Ćosića, da Srbi u miru uvijek gube ono što su stekli u ratu, u XX. vijeku, posebice 90-ih godina, izgubili su ono što su mogli steći u miru. (Pirove) pobjede u Balkanskim ratovima iz 1912/13. (osvajanjem Kosova i vardarske Makedonije) predstavljaju najvažniju prekretnicu u novijoj srpskoj historiji i dokazuju se kao problematika, s kojom podijeljena elita Srbije do danas nije uspjela izaći na kraj.

Autor diskutira razloge raspada države Jugolavije i eskalacije nasilja 90-ih godina. On rekonstruira ulogu duhovnih i političkih elita, različite koncepte naroda uključujući i biološke i rasističke nacrte kroz vrijeme, objašnjava unutrašnju difrenciranost srpskog društva i završava pogledom na nerješene probleme s početka XXI vijeka.

Knjigu Geschichte Serbiens objavio je Clio, Beograd na srpskom jeziku (odlomak iz knjige) u prijevodu Tomislava Bekića pod naslovom Istorija Srbije.

Rezenzije: Vreme, Politika, Seecult, Dnevnik