Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Manov, Bojidar

manov_bojidar
Prof. Dr. Bojidar Manov rođen je 1947. u Sofiji, filmski je kritičar i novinar. Predaje na Novom bugarskom univerzitetu i vodi Katedru za filmske studije na Nacionalnoj akademiji za dramsku i filmsku umjetnost u Sofiji. Od 2001. do 2005. bio je dopredsjednik Međunarodne udruge filmskih kritičara FIPRESCI. Bojidar Manov objavio je niz znanstvenih djela. Uz sklopu programa TRADUKIJEVE financijske potpore preveo je roman Разговор со Спиноза Gocea Smilevskog s makedonskog na bugarski.