Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Karakaš, Damir

karakas_damir
© Gordan Mehkek
Damir Karakaš roden je 1967. u Plašcici (Lici, Hrvatskoj), studirao je agronomiju, pravo i novinarstvo u Zagrebu Na pocetku je radio za novine Vecernji list, a poslije je radio kao ratni izvjestitelj u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. 2001. otišao je u Francusku gdje je pet godina živio od sviranja harmonike i na Sorbonni zapoceo studij francuskog. Damir Karakaš objavio je nekoliko knjiga, izmedu ostaloga i romane, pripovijetke i knjigu putopisne proze. 2008. prema njegovoj zbirci pripovijedaka u režiji Dalibora Matanica snimljen je film  Kino Lika koji je i nagradivan. Osim toga, niz njegovih djela poslužilo je kao inspiracija za mnoge dramske komade. Neke njegove pripovijetke prevedene su na francuski i engleski. Danas Damir Karakaš živi u Parizu i Zagrebu.