Štampa

Minić, Snežana

minic_snezana
Snežana Minić rođena je 1958. u Nišu (Srbiji), studirala je njemački i komparativnu književnost u Beogradu. Studij je završila s opsežnim magistarskim radom o recepciji lirike Gottfrieda Benna u srpskom i hrvatskom jezičnom prostoru. Nakon toga je najprije radila kao nastavnica njemačkoga, zatim kao novinarka, spisateljica i slobodna prevoditeljica s njemačkog na srpski. Od 1992. živi u Hamburgu. Dosad je Snežana Minić objavila pet zbirki pjesama i mnogobrojne prijevode njemačkih autora na srpski jezik, između ostalih, i djela Rainera Wernera Fassbindera, Gottfrieda Benna i Sarah Kirsch. Članica je Srpskog književničkog društva i srpskog P.E.N. centra.