Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Brunnbauer, Ulf

brunnbauer_ulf
Ulf Brunnbauer roden je 1970. u Linzu, studirao je povijest, rusku filologiju, sociologiju i ekonomiju u Gracu i Moskvi. 1999. doktorirao je na Sveucilištu u Grazu gdje je radio kao znanstveni saradnik na Katedri za povijest Jugoistocne Evrope, a poslije  kao lektor na Institutu za historiju. 2001. predavao je kao gostujuci profesor u Skopju (Makedonija), 2003. na Univerzitetu Veliko Tarnovo (Bugarska) i 2006. na Univerzitetu Zapad u Temišvaru (Rumunjska). Od 2003. Ulf Brunnbauer znanstveni je asistent na Institutu za Istocnu Evropu na Slobodnom univerzitetu u  Berlinu, na kojem je 2007. stekao profesuru.