Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Belting, Hans

belting_hans
Hans Belting roden je 1935. u Andernachu, studirao je historiju umjetnosti u Mainzu i Rimu. Nakon doktorata u Mainzu predavao je na Univerzitetima u Heidelbergu i Münchenu te na Visokoj školi za umjetnicko oblikovanje u Karlsruheu, u cijem je osnivanju sudjelovao 1992.  2003. držao je Evropsku katedru na Collège de France u Parizu. Od 2004. do 2007. vodio je Medunarodni centar za kulturalne nauke u Becu. Hans Belting clan je razlicitih akademija za nauku u Njemackoj i SAD-u te je clan Reda za zasluge u nauci i umjetnosti. Objavio je mnogobrojna djela koja su prevedena na više od deset jezika.