Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Medved, Nataša

medved_natasa
Nataša Medved rođena je 1976. u Rijeci (Hrvatska), studirala je germanistiku i romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. radi u Zagrebu kao slobodna prevoditeljica s njemačkog i francuskog jezika. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca te Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. S njemačkog  je prevela Hansa Beltinga, Christiana Krachta, Kevina Venemanna, Kirsten Boie, Andreasa Ursa Sommera, Juli Zeh, Petera Bürgera, Jürgena Habermasa, Josepha Ratzingera i Thomasa Bernharda, a s francuskog Marca Augéa i Agotu Kristof.