Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Vevar, Štefan

vevar_stefanDr. Štefan Vevar, rođen 1953. godine u Slovenj Gradecu (Slovenija), studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Doktorirao je 2011. godine s radom Fenomen Goethe: njegova estetika in poetika med originalnom in slovenskim prevodom [Fenomen Goethe: njegova estetika i poetika između originala i slovenačkog prevoda], koji je 2012. objavljen kao knjiga. Godine 2013. uslijedila je njegova monografija  Vrvohodska umetnost prevajanja [Ples na žici – umjetnost prevođenja]. Dr. Štefan Vevar preveo je brojne njemačke klasike na slovenački jezik (između ostalog Goethea, Schillera, Novalisa, Heinea, Theodora Fontanea, Adalberta Stiftera, Hermanna Brocha, Roberta Musila, Franza Kafku, Dürrenmatta, Grassa, Heinera Müllera, Jureka Beckera, Ericha Frieda, Christopha Ransmayra, W. G. Sebalda, Stena Nadolnyja, Arna Geigera, Maju Haderlap, Petera Handkea, Lutza Seilera i druge). Za svoj prevod Goetheova Wilhelm Meisters Lehrjahre [naslov hrvatskog prevoda: Naukovanje Wihlema Meistera] 1999. godine je dobio slovenačku Državnu nagradu za književno prevođenje, a 2017. nagradu  Fabjan Hafner za prevod romana Die Ringe des Saturns [naslov hrvatskog prevoda: Saturnovi prstenovi] W. G. Sebalda. Osim toga, za svoj je rad sedam puta dobio austrijske nagrade za prevođenje.