Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

dokaz o potpori

 

Na to da je tekst preveden uz TRADUKI-jevu potporu u knjizi će zajedno s otisnutim logotipom TRADUKI-ja upućivati i slijedeća rečenica:

Objavljivanje ovog djela omogućeno je uz potporu književne mreže TRADUKI, čiji su članovi Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Švicarska fondacija za kulturu Pro Helvetia, KulturKontakt Austria (po nalogu Ureda saveznog kancelara Republike Austrije), Goethe Institut, Javna agencija za knjigu Republike Slovenije (JAK), Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Resor za kulturu Vlade Kneževine Liechtenstein, Fondacija za kulturu Liechtensteina, Ministarstvo kulture Republike Albanije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo kulture i nacionalnog identiteta Rumunije, Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Makedonije, Sajam knjiga u Leipzigu i Fondacija S. Fischer.

traduki partners 2014 d