Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Prokopiev, Aleksandar

prokopiev_aleksandar
Aleksandar Prokopiev rođen je 1953. u Skopju, studirao je u Beogradu na Filološkom fakultetu, na Odsjeku književnosti i komparativne književnosti, a u Beogradu i na Sorbonni doktorirao je s radom s područja komparativne književnosti i teorije književnosti. Danas predaje na Institutu za makedonsku književnost na Skopskom sveučilištu. Aleksandar Prokopiev objavio je mnogobrojne  knjige i preveden je na engleski, francuski, talijanski, japanski, ruski, poljski, mađarski, češki, slovački i druge jezike. On sam na makedonski prevodi sa srpskog, s bugarskog, bosanskog, sa hrvatskog i slovenskog. Između ostalih preveo je i Danila Kiša, Tatjanu Rosić, Vladislava Bajaca, Davida Albaharija (Srbija), Bojan Biolcev, Alek Popov (Bugarska) i Miljenka Jergovića (Bosna i Hercegovina).