Štampa

Kultur und Politik - Deutsche Geschichten

Lepenies, Wolf.

lepenies_kulturNijemci su, među njima i intelektualci poput Thomasa Manna, Gottfrieda Benna ili Theodora W. Adorna, dugo vjerovali u nadmoć kulture nad politikom i u svoju nadmoć nad susjedima. Tek nakon oslobođenja od nacizma nastao je demokratski ustav, čiji je autoritet prihvaćen  i koji do danas obilježava nacionalni identitet zemlje. Wolf Lepenies bavi se u Njemačkoj složenim odnosom kulture i politike u razdoblju od 18. do 20. stoljeća i pritom u drukčijem svjetlu prikazuje katastrofe i snove novog doba.

Kultur und Politik. Deutsche
Geschichten u srpskom prijevodu Drinke Gojković pod naslovom "Kultura i politika" izašla je u izdavačkoj kući Geopoetika iz Beograda.