Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Gjarpri i Shtëpisë

leka_gjapriRoman je mješavina fantastike i političke proze. Mistika knjige je u metafori o slomu života u Albaniji, koji se gubi između generacija i vremena. Prošlost je prepuna krivnje, sadašnjost je čistilište, a budućnost inkarnacija u jednom domu za slijepe. Očajnička je to priča o post-totalitarnom kolapsu duše koja poput jegulje luta labirintima podzemnih rijeka. 

Roman Gjarpri i Shtëpisë [Kućna zmija] Ariana Leke u bugarskom je prijevodu (probni ulomak) Janke Selimi s naslovom Змия закрилница objavljen kod izdavača Small Stations Press iz Sofije.

traduki partners 2014 d