Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Илуминации

Benjamin, Walter.

benjamin_illuminationenNa osnovi Ausgewählten Schriften [Odabranih spisa ] Waltera Benjamina (Suhrkamp 1972, 1974, 1977) prevoditeljica Katerina Josifoska sastavila je odabir najznačajnijih eseja ovog autora, koji se sada zahvaljujući tom prijevodu prvi put mogu čitati i na makedonskom jeziku. Benjaminova proza ne može se etiketirati, niti svesti ni na kakvu formulu: ona obuhvaća sve književne forme, od duboke znanstvene rasprave do "misaone slike " i britkih aforizama.

Odabir eseja Илуминации [Iluminacije] Waltera Benjamina izašao je kod izdavača Ili-ili iz Skopja. S njemačkog odabrala i prevela na makedonski Katerina Josifoska (probni ulomak).