Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Dabić, Jelena

dabic_jelena
Jelena Dabić rođena je 1978. u Sarajevu, od 1992. živjela je u Innsbrucku, a od 2004. nastanjena je u Beču. Studirala je njemačku filologiju i ruski jezik u Innsbrucku i u Beču diplomirala nastavnički smjer oba jezika, gdje danas radi kao profesor njemačkoga kao stranog jezika, prevoditeljica i recenzentica  (Književna kuća u Beču). Jelena Dabić sudjelovala je na više seminara o prevođenju u Beču i Donjoj Austriji, a 2007. u blizini Tule (Rusija) sudjelovala je na 4. Njemačko-ruskoj prevoditeljskoj radionici. Prijevodi: Mein lieber Petrović [Dragi moj Petroviću] Milovana Danojlića (zajedno s Mašom Dabić) i Verwandtschaft [ Rodbina] Dragane Mladenović.