Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Nakjuče

Aleksic, Dragan.

aleksic_nakjuceHistorija je to jednog djetinjstva u svijetu koji je doživio svoj kraj, u zaštitničkom okruženju obitelji, roditelja, braće i sestara te mnogobrojnih tetaka i stričeva. Ti naizgled nevažni svakodnevni prizori – obavljanje kupnje, pranje, kolinje, šetnje, vožnja kočijom ili dječje švrljanje susjedstvom – približavaju nam autorove osjećaje i sjećanja.

Nakjuče
Dragana Aleksića je u njemačkom prijevodu (probni ulomak ) Mirjane Wittmann i Klausa Wittmanna s naslovom Vorvorgestern objavljene kod izdavača Matthes & Seitz iz Berlina.

Recenzije: Zeit Online, Deutschlandradio, Arte, NZZ, Kultiversum