Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Stücke aus Serbien

Srbljanovic, Biljana;Markovic, Milena;Pelevic, Maja.

srbljanovic_heuschreckenU Srbiji, tradicionalno patrijarhalnoj zemlji, žene su posljednjih godina osvojile kazališne scene. U ovoj su zbirci predstavljene tri najuspješnije autorice. Njihovi komadi pripovijedaju o lomovima u njihovoj zemlji i duhovima prošlosti, no prije svega pripovijedaju o ljudima koji pod pritiskom uspjeha bivaju izopćeni ili pak moraju preuzeti potpuno nove uloge, pa tako nipošto ne opisuju samo društvenu situaciju u Srbiji.

Biljana Srbljanović: Heuschrecken / Milena Marković: Der Wald leuchtet / Maja Pelević: Orangenhaut: Stücke aus Serbien
izašli su kod izdavača Henschel Schauspiel iz Berlina (originalni naslovi: Skakavci Biljane Srbljanović, Šuma blista Milene Marković, Pomorandžina kora Maje Pelević). Prijevod sa srpskog na njemački: Mirjana Wittmann i Klaus Wittmann (probni ulomak ).