Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Markovic, Milena

markovic_milena
© Nebojsa Babic/literatur.rs
Milena Markovic rodena je 1974. u Beogradu, piše dramske komade i scenarije, u Srbiji je poznata i kao pjesnikinja. Prodor na medunarodnoj sceni kao dramaturginja je postigla komadom Šine, koji je od svoje praizvedbe od 2002. postavljen na mnogim inozemnim i domacim scenama i nagraden mnoštvom nagrada. Uprizorenje njezinih komada Brod za lutke i Šuma blista na medunarodnim je festivalima doživjelo veliki uspjeh. Osim što se bavi spisateljskim radom, na jednoj privatnoj visokoj školi predaje scensko pisanje. Milena Markovic živi u Beogradu.