Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Pelevic, Maja

pelevic_maja
© privat/literatur.rs
Maja Pelevic rodena je 1981. u Beogradu, studirala je teatrologiju i tri je godine radila kao dramaturginja u Beogradskom narodnom pozorištu. Urednica je teatrološkog casopisa „Scena“ i koautorica jedne internetske platforme za novije srpske dramske komade. Kao autorica vrlo je popularna u Srbiji, njezini komadi se puno izvode i mnogostruko su nagradivani, pa je tako dramski komad Orangenhaut [Pomorandžina koža] 2010. na Kazališnom festivalu u Novom Sadu nagraden kao najbolji suvremeni dramski komad godine. I na medunarodnoj sceni njezini komadi privlace pozornost, komad Orangenhaut je vec preveden na mnoge jezike. Maja Pelevic živi u Beogradu.