Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Safranski, Rüdiger

safranski_ruediger
© juergen-bauer.com
Rüdiger Safranski roden je 1945. u Rottweilu, studirao je germanistiku, filozofiju i historiju umjetnosti. 1976. doktorirao je  germanistiku i filozofiju. Od 1972. do 1977. radio je kao naucni asistent na Katedri germanistike Slobodnog univerziteta u Berlinu, a od 1977. do 1984. kao predavac za obrazovanje odraslih. Do 1981. bio je suizdavac i urednik kulturno-politickog casopisa Berliner Hefte [Berlinske bilježnice], u kojem je objavljivao eseje o književnosti, politici i filozofije. Rüdiger Safranski živi od 1985. kao slobodni autor u Berlinu. Zajedno s Peterom Sloterdijkom domacin je emisije „Filozofski kvartet " na televizijskom programu ZDF-u. Nagrade: nagrade Lajpciškog književnog sajma (2005), Hölderinova nagrada (2006).