Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Richter, Angela

richter_angela
Angela Richter rođena je 1952. u Dresdenu, nakon strukovne srednje škole upisala je srpsko-hrvatski i ruski jezik u sklopu studija za simultane tumače i prevoditelje na Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Od 1975. do 1978. započela je književnoistraživački studij u Beogradu i Berlinu. Doktorirala je 1980. a habilitirala 1991. s temom iz srpske proze nakon 1945. Do imenovanja na Sveučilištu Martin Luther u Halleu-  Wittenbergu za profesora jugoslavistike radila je na Sveučilištu Humboldt. S književnim se prevođenjem počela baviti 1979. u sklopu rada na antologiji Erkundungen. 28 jugoslawische Erzähler (Herausgeberin: B. Antkowiak [Izviđanja. 28 jugoslavenskih pripovjedača, izdavač: B. Antkowiak]). 2011. izdala je antologiju Der Engel und der rote Hund [Anđeo i crveni pas ] srpske kratke proze.