Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Böhm-Milosavljević, Susanne

boehm_milosavljevic_susanne
Susanne Böhm-Milosavljević rođena je 1964, studirala je slavistiku i germanistiku na Univerzitetu Ruhr u Bochumu. U svom magistarskom radu istraživala je fenomen rata u srpskoj prozi između 1990. i 2001.  Od 2008. radi kao tumač i prevoditeljica sa srpskog i hrvatskog te je između ostalih na njemački prevela i tekstove Srđana Valjarevića (pjesme, odlomke iz romana), Igora Štiksa (pripovijetku: Na spremljenim kovčezima), Gorana Petrovića (pripovijetke: Slike s izložbe, Osjetila, Bližnji; roman  Vila na rubu vremena . Suosnivačica je Udruge SO-Übersetzen, reg.udr., a živi i  radi u Gelsenkirchenu.