Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Lazic, Radmila

lazic_radmila
© privat
Radmila Lazic rodena je 1949. u Kruševcu, 30 godina radila je u medicinskoj struci i cijelo to vrijeme pisala poeziju. Od 1974. objavila je 13 zbirki poezije i jednu zbirku eseja, a osim toga je izdala dvije antologije. 1993. objavila je zajedno sa suautoricama Biljanom Jovanovic, Marušom Krese i Radom Ivekovic u Njemackoj knjigu Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus [Pisma žena o ratu i nacionalizmu] koja je poslije objavljena i u Srbiji. Njezine pjesme zastupljene su u brojnim antologijama i prevedene su na engleski (od americkog pjesnika Charlesa Simica), njemacki, makedonski i norveški jezik. Za svoju poeziju dobila je mnogobrojne nagrade. S Liljanom Ðurdic, Dubravkom Ðuric i Svetlanom Slapšakak osnovala je prvi casopis za žensku književnost i kulturu u Srbiji ProFemina. Radmila Lazic živi od 1960. u Beogradu.

www.radmilalazic.com