Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Jung, Carl Gustav

jung_carl_gustav
© Archiv S. FIsher Verlage

Carl Gustav Jung rođen je 1875. u Kesswilu u Švicarskoj. Studirao je medicinu i od 1900. do 1909. radio na Psihijatrijskoj klinici Univerziteta u Zürichu. Od 1905. do 1913. bio je docent na Univerzitetu u Zürichu, od 1933. do 1942. naslovni profesor na ETH-u (Švicarskom tehničkom fakultetu) u Zürichu, a 1943. redovni profesor psihologije u Baselu. Zajedno sa Sigmundom Freudom i Alfredom Adlerom Jungom jedan je od tri glavna prethodnika osnivanja suvremene dubinske psihologije. Nakon razilaženja sa Sigmundom Freudom (1913.) osnovao je vlastitu školu analitičke psihologije. Carl Gustav Jung umro je 6. juna 1961.u Küsnachtu.