Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Fischer-Lichte, Erika

fischer_lichte_erika
© Barbara Antal
Erika Fischer-Lichte rodena je 1943, studirala je teatrologiju, slavistiku, germanistiku, filozofiju, psihologiju i pedagogiju u Berlinu i Hamburgu. Radila je kao profesorica na Institutu za njemacki jezik i književnost Sveucilišta Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu, kao voditeljica Katedre za književnost i komparativnu književnost na Sveucilištu u Bayreuthu te je bila ravnateljica Instituta za teatrologiju na Sveucilištu Johann Gutenberg u Mainzu. Od 1996. je profesorica i izvršna direktorica Instituta za teatrologiju FU/Slobodnog sveucilišta u Berlinu. Erika Fischer-Lichte objavila je mnogobrojna teatrološka djela. Za svoj rad primila je 2010. Nagradu za nauku grada Berlina.