Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Čkovrić, Vesna

ckovric_vesna
Vesna Čkovrić rođena je 1975. u Osijeku (Hrvatska), studirala je germanistiku na Univerzitetu u Beogradu. Nakon studija radi kao prevoditeljica i tumač, između ostalog i za Hanns Seidel zakladu i izdavača Politika Newspapers and Magazines. Osim toga je predavala njemački u raznim obrazovnim institucijama. Vesna Čkovrić sudjelovala je na srpskom prijevodu knjige Byzantinisches Erotikon, prevela je dva ljubavna vikend-romana kod izdavača Bastei, nekoliko emisija za televizijsku postaju „Studio B“, prilog za novine za kulturu Reč i članak za časopis Kriminalistika Visoke škole za kriminalstiku.