Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Beck, Hans-Georg

beck_hans_georg
Hans Georg Beck roden je 1910. u Schneizlreuth. Nakon mature otišao je u benediktinski samostan u Scheyernu. Od 1930. do 1937. studirao je filozofiju, katolicku teologiju i bizantistiku u Münchenu i Rimu i stekao titulu doktora nauka. 1944. istupio je iz reda i od 1950. radio kao privatni docent bizantistike. 1960. od Franza Dölgera preuzeo je katedru za bizantistiku  i novogrcku filologiju na Univerzitetu u Münchenu. Za svoj rad višestruko je nagradivan i odlikovan, izmedu ostalih, i Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemacke  (1982) i Bavarskim Maximilijanovim odlikovanjem za nauke i umjetnost (1988). Bio je clan Bavarske akademije nauke i umjetnosti te dopisni clan brojnih inostranih akademija.