Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Demandt, Alexander

demandt_alexander
© privat
Alexander Demandt roden je 1937. u Marburgu, studirao je povijest i latinsku filologiju u Tübingenu, Münchenu i Marburgu. 1963. doktorirao je s temom „Kritika suvremenog doba i slika povijesti kod Ammianusa Marcellinusa“. 1964. dobio je stipendiju  Njemackog arheološkog instituta. Nakon što je predavao u Frankfurtu na Majni, Kielu i Konstanzu habilitirao je u Konstanzu s radom „Magister Militum“. Od 1974. do 2005. predavao je stariju historiju na Institutu Friedrich Meinecke pri Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Alexander Demandt objavio je niz monografija i 2003. dobio je Nagradu Ausonius.