Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Celan, Paul

celan_paul
Paul Celan roden je 1920. u tadašnjem rumunjskom mjestu Cernovice kao sin židovskih roditelja koji su govorili njemacki. Nakon mature zapoceo je u Francuskoj studij medicine, no nakon godinu dana vraca se u Rumunjsku kako bi ondje studirao romanistiku. 1942. deportirani su mu roditelji. Otac mu je u logoru umro od tifusa, majku su mu strijeljali. Od 1942. do 1944. Celan je bio na prisilnom radu u nizu rumunjskih radnih logora. Od 1945. do 1947. radio je kao lektor i prevoditelj u Bukureštu, objavljene su mu prve pjesme. U srpnju 1948. seli u Pariz, gdje je živio do 1970. kada si je oduzeo život.

traduki partners 2014 d