Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Grosman, Meta

grosman_meta
© Miran Hladnik
Meta Grosman profesorica je engleske i americke književnosti na Univerzitetu u Ljubljani. 1987. i 1988. bila je Fulbrightova stipendistica na kalifornijskom Sveucilištu Berkeley. U svojem radu posebno se zanima za citanje i književnu recepciju, interkulturalnost, jezike u obrazovanju te teoriju prevodenja. Objavila je mnogobrojne priloge u slovenskim i medunarodnim publikacijama o engleskoj književnosti, znanosti prevodenja i interkulturalnosti te je objavila nekoliko monografija.