Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Liven, Aleksandra

liven_aleksandra
Aleksandra Liven rođena je 1971. u Sofiji, studirala je srpsko-hrvatski i bugarski jezik i novinarstvo na sofijskom Sveučilištu sv. Kliment Ohridski. Trenutačno radi u prevodilačkoj službi Bugarskog državnog radija. Prevodi prozu i drame s južnoslavenskih jezika i s ruskoga na bugarski i obrnuto. Između ostalih, prevela je Danila Kiša, Miru Gavrana, Ljubišu Georgijevskog, Sanju Nikčević, Sašu Kokalanova, Vidosava Stevanoviča, Pavla Ugrinova, Milorada Pavića, Davida Albaharija i Ivana Ivanovića. Njezini prijevodi dramskih komada Danila Kiša, Mire Gavrana i Stanislava Minkovića izvedeni su na brojnim bugarskim pozornicama te emitirani kao radiodrame.