Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Stojadinović, Marija-Joanna

stojadinovic_marija
Marija-Joanna Stojadinović rođena je 1951. u Slivenu (Bugarskoj), studirala je na Muzičkoj akademiji u Beogradu i stekla kvalifikaciju kazališne novinarke. Od 1978. radi kao novinarka, bila je dopisinica bugarskog državnog radija, Radija Darik i drugih bugarskih medija, radila je za mnogobrojne časopise i nekoliko puta sudjelovala na Kazališnom festivalu "Sterijino pozorje" u Novom Sadu. Sa srpskog je između ostalih, prevela Dušana Kovačevića, Vladislava Bajaca, Dragana Velikića, Svetislava Basara, Jovicu Aćina, Branislava Nušića, Stevana Pešića i Momu Kapora, s bugarskog, između ostalih, i Aleka Popova, Georgija Gospodinova, Valerija Petrova, Antona Starsimirova, Ivana Vazova i Ekaterinu Josifovu. Članica je Društva književnih prevodioca Srbije, Društva stručnih prevodioca Srbije i Bugarskog novinarskog društva. Živi i radi kao slobodna umjetnica u Beogradu.