Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Selimi, Janka

selimi_jankaJanka Selimi rođena je 1935 u Dobriču (Bugarska), studirala je ruski na Sveučilištu u Moskvi. Niz godina radila je kao prevoditeljica za bugarski na Radiju Tirani i predavala ruski i bugarski jezik na tamošnjem sveučilištu. Janka Selimi prevodi s bugarskog, makedonskog, ruskog, srpskog i hrvatskog. Među njezinim publikacijama su kratke priče Stefana Caneva, Jordana Jovkova, Bllage Dimitrove, Boja Biolçeva i Aleksandra Tomova, te albanski prevod Hotela Grand Renata Baretića, Fosforne brojanice Jovana Nikolaidisa, Естествен роман Georgija Gospodinova i Hansenove djece Ognjena Spahića. Na bugarski je prevela Gjarpri i Shtëpisë Ariana Leke.