Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Tontić, Stevan

tontic_stevan
© Goranka Matić

Stevan Tontić rođen je 1946. u Sanskom Mostu (Bosni i Hercegovini), studirao je filozofiju i sociologiju u Sarajevu. Objavio je jedanaest zbirki pjesama, roman i dvije knjige eseja, a izdao je opsežne antologije suvremene poezije (bosansko-hercegovačke, srpske, hrvatske i bošnjačke poezije 20-tog stoljeća) te suvremene srpske poezije. Nakon gotovo devet godina provedenih (1993 - 2001) u progonstvu u njemačkoj (Berlin) ponovno živi u Sarajevu. Stevan Tontić preveo je mnogobrojne knjige s njemačkog na srpski jezik. Osim niza nagrada koje je dobio u Bosni i Srbiji u Njemačkoj je dobio Nagradu za promicanje podmlatka Horst Bienek Bavarske akademije lijepih umjetnosti i nagradu "Književnost u progonstvu  " grada Heidelberga. Nakon što je gotovo devet godina (1993-2001) proveo u egzilu u Njemačkoj (Berlin), vratio se u Sarajevo i odande se 2014. preselio u Novi Sad (Srbiju).