Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Jäger, Valeria

jaeger_valeria
Valeria Jäger rođena je 1951. u Vraci/Bugarskoj. Od 1973. živi u Berlinu i Beču, a studirala je znanost o prevođenju. Radila je kao prevoditeljica za ruski i bugarski, bila je lektorica na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču te književna prevoditeljica s bugarskog na ruski. Osim toga, Valeria Jäger bila je i suizdavač niza antologija s djelima bugarskih i ruskih autora. Za prijevod poezije Konstantina Pavlova dobila je uglednu nagradu za prevođenje grada Beča. Valeria Jäger umrla je 2001. u Beču.