Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Pllana, Adem

pllana_adem
Adem Pllana rođen je 1948. u  Lajthishtë (Kosovo), studirao je albanski jezik i književnost u Prištini. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća radio je najprije kao nastavnik albanskog i francuskog jezika na osnovnim školama. Nakon toga bio je prevoditelj u elektrani u Kastriotu, a poslije u nacionalnoj banci Kosova. Za vrijeme rata izbjegao je u Sydney. Nakon povratka na Kosovo radio je kao lektor u dnevnim novinama Koha Ditore i u izdavačkoj kući Koha.

Adem Pllana umro je 17. maja 2010, nekoliko dana prije objavljivanja njegova prijevoda knjige Grad u Zrcalu Mirka Kovača.