Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Sorescu-Marinković, Annemarie

sorescu_marinkovic_annemarie
Annemarie Sorescu-Marinković rođena je 1978. u Piteşti (Rumunjskoj). Studirala je rumunjski i engleski na Filološkom fakultetu u Temišvaru i doktorirala 2010. u Cluj-Napoci. Trenutačno živi u Beogradu. Radi kao prevoditeljica i urednica u Temišvaru, predavala je rumunjski na Filološkom fakultetu u Beogradu, a od 2006. kao naučna suradnica radi za Institut za balkanologiju Srpske akademije nauka i umetnosti. Annemarie Sorescu-Marinković prevela je na rumunjski između ostalog i romane Kutija od orahovog drveta Nikole Miloševića (2004) i Hansenova djeca Ognjena Spahića (2010).