Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Kneževic, Marija

knezevic_marija
Marija Kneževic rodena je 1963. u Beogradu gdje je studirala komparativnu književnost. Poslijediplomski studij završila je na Univerzitetu u Michiganu, gdje je predavala i kreativno pisanje. Danas živi i radi u Beogradu. Marija Kneževic objavila je brojna djela, izmedu ostalih i roman u pripovijetkama Hrana za pse i zbirke pjesama Elegijski saveti Juliji, Stvari za licnu upotrebu, Doba Salome i Moje drugo ti. 2009. kod nakladnika Wieser iz Klagenfurta objavljen je uz TRADUKI-jevu potporu njemacki prijevod romana Ekaterini.