Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Honneth, Axel

honneth_axel
© juergen-bauer.com
Axel Honneth roden je 1949. u Essenu, studirao je filozofiju, sociologiju i germanistiku u Bonnu i Bochumu. Smatra se jednim od najistaknutijih ucenika Jürgena Habermasa i ubraja se medu najvažnije živuce predstavnike Frankfurtske škole. Axel Honneth profesor je filozofije na Univerzitetu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu na Majni i izvršni je direktor Instituta za sociološka istraživanja. Suizdavac je Deutsche Zeitschrift für Philosophie [Njemackog casopisa za filozofiju], European Journal of Philosophy [Europskog casopisa za filozofiju] i casopisa Constellations [Okolnosti]. Težišta njegova istraživackog rada jesu socijalna filozofija i logika društvenih znanosti.